Podporná skupina dojčiacich matiek

Čo, kde a kedy?

Mamičky a ich detičky rôzneho veku sa radi stretávajú na podporných skupinách, kde môžu nadviazať kontakty s inými mamičkami, dozvedieť sa odpovede na ich otázky ohľadom dojčenia a zdieľať radosti i starosti zo života s dieťatkom.

Naše podporné skupiny sa konajú každý prvý pondelok v mesiaci v občianskom centre OKO vo Zvolene.

Adresa:
MC Svet rodiny
Nám. Mládeže 17
Zvolen-Západ

Vstupné:
2 €

Čo sú podporné skupiny dojčiacich matiek

(zdroj www.mamila.sk)

Podporné skupiny dojčiacich matiek sú stretnutia viacerých dojčiacich matiek s deťmi rôzneho veku  spolu s poradkyňou pri dojčení. Správne a úplné informácie, ktoré o dojčení získate v podpornej skupine, spolu so vzájomnou výmenou skúseností a podporou od poradkyne ako aj ostatných mamičiek v skupine pomáhajú mamičkám úspešnejšie a dlhodobejšie dojčiť.

Počas celej evolučnej histórie ľudského druhu bolo dojčenie normou – samozrejmým spôsobom kŕmenia a starostlivosti o dieťa. Žena už od svojho detstva vnímala dojčenie v širokom kontexte starostlivosti o dieťa. So starostlivosťou o deti pomáhala už od detského veku. Po pôrode vlastného dieťa dojčila tak, ako to vždy okolo seba videla. V prípade potreby našla pomoc a podporu v príkladoch zo svojho okolia.

Nanešťastie, dojčenie v našej spoločnosti dnes nie je normou.

Ženy vidia fľaše a umelú výživu od detstva a rastú učiac sa viac o tom ako o dojčení. Nová matka, ktorá si praje dojčiť, často jednoducho nevie, kam sa má obrátiť o pomoc. Často nepozná nikoho, kto by mal dobré skúsenosti s dojčením. Informácie a rady, ktoré dostáva od rodiny, priateľov a blízkeho okolia, jej väčšinou nepomáhajú, často sú prezentovaním mýtov alebo informácií, ktoré dojčenie ohrozujú.

Pomocou pre matky v spoločnosti, kde sa normou stalo kŕmenie fľašou umelým mliekom, môžu byťpodporné skupiny dojčiacich matiek. Ide o stretnutia dojčiacich matiek spolu s poradkyňou pri dojčení. Takéto stretnutia pomáhajú matke dostávať podporu, ktorú zažívali všetky ženy v minulosti.

Kľúčovú rolu v skupine hrá poradkyňa pri dojčení. Udržiava rovnováhu medzi poskytovaním správnych informácií o dojčení a umožnením matkám, aby sa ony podelili o svoje nápady a skúsenosti s ostatnými.

Ide o ženy v rozličných etapách materstva.

Mamičky, ktoré svoje bábätko ešte len čakajú, spolu s čerstvými mamičkami, s mamičkami väčších bábätiek, ktoré začínajú jesť príkrmy, starších detí, mamičky dojčiace počas ďalšieho tehotenstva, mamičky dojčiace tandemovo – staršie dieťa a nové bábätko, mamičky s deťmi, ktoré sa práve odstavujú atď. Matky vidia akým spôsobom zahŕňajú dojčenie do starostlivosti o svoje deti ostatné matky na skupine. Vidia deti rôzneho veku – od novorodencov až po staršie deti ako sa dojčia, v akých situáciách, ako dojčenie prebieha. Toto všetko vplýva na to, aká je úspešnosť dojčenia. Štúdia z Bangladéšu dokázala, že takáto pomoc dokáže pomôcť, aby v 6. mesiaci bolo dojčených ešte 70 % detí, oproti skupine bez takejto pomoci, kde je v 6. mesiaci dojčených už len 6 % detí.

Podporné skupiny dojčiacich matiek na lokálnej úrovni pomáhajú vytvárať priateľstvá.

Matky zo skupiny pozývajú na ďalšie stretnutia svoje kamarátky, tehotné či dojčiace mamičky. Pomáhajú tak matkám na materskej dovolenke nebyť v izolácii, spoznávať nových ľudí. Zároveň sa tak vytvára kultúra dojčenia a obraz dojčenia, taký potrebný pre to, aby dojčenie bolo úspešné.

Kľúčovú rolu v skupine hrá poradkyňa pri dojčení. Udržiava rovnováhu medzi poskytovaním správnych informácií o dojčení a umožnením matkám, aby sa ony podelili o svoje nápady a skúsenosti s ostatnými.

Stretnutia môžu byť pomocou aj pre tehotné ženy, ktoré na svoje bábätko ešte len čakajú, pretože dojčenie je zručnosť, ktorej sa najlepšie naučíme pozorovaním. Skúsenosti mamičiek im môžu výrazne uľahčiť ich vlastný vstup do materstva a dojčenia.

Podporné skupiny dojčiacich matiek na Slovensku začali vznikať už pred 12 rokmi. V súčasnosti sa stretáva 60 podporných skupín dojčiacich matiek v rôznych mestách Slovenska.