MTND uskutočnila prvýkrát v roku 2008 nezisková organizácia Babywearing International, Inc. (BWI),ktorá datuje svoj vznik do toho istého obdobia. MTND sa odvtedy koná vždy začiatkom októbra a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o nosení detičiek širokej verejnosti aj za pomoci médií, prostredníctvom workshopov a rôznych akcií edukovať ľudí v tomto smere, a v neposlednom rade spoločne osláviť radosť z nosenia. Viac na www.babywearinginternational.org. MTND oslávilo v roku 2016 na Slovensku spoločne 48 miest a oslavovali sme aj my vo Zvolene.

Začali sme v pondelok 03.10. podpornou skupinou nosenia so vzácnym hosťom Zuzanou Bakičovou, ktorá vyrába certifikované ergonomické nosiče Zumbucca. Pokračovali sme v stredu na tému ako obliekať nosené deti v jeseni a zime. Oslavy medzinárodného týždňa nosenia sme ukončili pochodom nosiacich rodičov cez námestie Zvolena. Na záver sme sa občerstvili a pokecali v príjemnom prostredí zvolenskej kaviarne Zvolenka. Sponzorom akcií ďakujem. Ako sme sa mali si pozrite vo fotogalérii.